top of page

Pääkaupunki kestävän kehityksen edelläkävijänä

Ilmastonmuutoksen torjuminen on myös Suomen asia. Pääkaupunkiseudulla on Suomessa parhaat mahdollisuudet toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä, sillä ekologisesti kestäviä, mutta kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja on helpoin tehdä siellä, missä on eniten ihmisiä. Esimerkiksi erilaisia yhteiskäyttöpalveluita ja jakamistalouden alustoja on mahdollista toteuttaa, kun niille on riittävästi käyttäjiä. Kaupunkipyörät ja Oodin upea kaupunkiverstas ovat hyviä esimerkkejä toimivista yhteiskäyttöpalveluista. Myös lähikirjastojen yhteiskäyttöpalveluja voidaan kehittää ja parantaa, jotta ne ovat saatavilla myös lähellä ihmisiä.

 

Päästöjä voidaan myös vähentää esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä lisäämällä. Moni vaihtaisi mielellään hybridiin tai sähköautoon, mutta mikäli latauspisteitä ei löydy mistään lähistöltä, on se monille mahdotonta. Joukkoliikenteen sähköistämisellä ja sen houkuttelevuuden lisäämisellä on myös suuret päästövaikutukset. Energia- ja lämmitysmuodoilla on suurin vaikutus kaupungin päästöihin. Hiilestä luovutaan vielä tämän vuosikymmenen puolella, ja se tulisi korvata esimerkiksi ydinkaukolämmöllä, kallioperän lämmöllä ja lämmön varastoinnilla. Myös energia-ja lämpötehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

 

Myös kaupungin hankinnoissa tulee ottaa huomioon kestävät valinnat keskeisenä kriteerinä. Hankintoja tehdessä tulee aina arvioida niiden eettiset ja ekologiset vaikutukset. Esimerkiksi ruokahankintojen puolella voidaan suosia lähellä tuotettuja ja/tai ekologisia vaihtoehtoja. Kotimaisia satokausia hyödyntämällä vältetään pitkistä kuljetusmatkoista koituvia päästöjä. 

Girls Carrying a Recycling Bin
Super Health Food
bottom of page