top of page

Sopivia koteja ja viihtyisää elinympäristöä kaikille

Pink Building

Asuntojen hinnat ovat Helsingissä olleet jatkuvassa kasvussa. Tähän ainoa lääke on se, että rakennetaan enemmän, korkeammalle, kysynnän mukaan ja kestävästi. Asuntojen hinnat pysyvät kohtuullisina, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin, ja se vaatii kunnianhimoisia tavoitteita uusien asuntojen rakentamisessa. Kaikessa rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota niin kestäviin materiaaleihin ja energiaratkaisuihin kuin myös ympäristöön soveltuvaan, laadukkaaseen arkkitehtuuriin. Myös alueiden segregaatiota, eli alueellista eriytymistä tulee ehkäistä järkevällä kaavoituksella.

 

Hyvien kulkuyhteyksien, kuten metro- ja junaratojen viereen on syytä rakentaa tiiviisti. Kattavien joukkoliikennepalveluiden alueilla parkkipaikkanormien purkamista tulee jatkaa, sillä se hillitsee asuntorakentamisen hintaa ja antaa mahdollisuuksia tiiviimmälle ja elävämmälle rakentamiselle. Parkkipaikkoja voidaan rakentaa myös markkinaehtoisesti, jolloin niiden kustannukset eivät tule autottomien asunto-osakkaiden maksettavaksi.

Korkeaa rakentamista tulee myös suosia. Siten voidaan ratkaista Helsingin asuntopulaa laajentamatta kuitenkaan asuinkaavoitusta virkistysalueille. Lähiluonnon, puistojen, leikkipuistojen ja virkistysalueiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on valtava. Tilaa täytyy asuinrakentamisen lomaan jättää myös lähipalveluille, jotka luovat arjen helpotusta, viihtyisyyttä ja kaupungin elinvoimaa. Osallistuvalla budjetoinnilla mahdollistetaan myös kaupunkilaisten itsensä osallistuminen 

Helsingin kehittämiseen. Valtuusto yksin ei löydä niitä parhaita ideoita: Sinä olet asuinympäristösi ja arkesi asiantuntija.

bottom of page